BILINGUAL CHILDRENS BOOKS $2.50/each
32 pages paperback
SUNDALONG PATPAT
(THIN SOLDIER)
Bilingual Book #4

Thin Soldier
A story about how the Thin Soldier proved that he is more than just a wooden toy--he is a real, brave knight. Let's join the brave Thin Soldier in his quest to bring back rain in the world.

Sundalong Patpat
Sa isang bata, ang Sundalong Patpat sa kuwentong ito ay hindi lamang laruan na gawa sa patpat kundi isang matapang na kabalyero. Samahan natin ang matapang na Sundalong Patpat sa kaniyang pakikipagsapalaran upang maibalik sa mundo ang ulan.